Operator procesów introligatorskich

Proces kształcenia przygotowuje do wykonywania zawodu związanego z przygotowywaniem i oprawą książek oraz innych publikacji. Introligatorzy zajmują się różnymi procesami produkcji książek oraz procesami obróbki materiałów drukowanych.

Magazynier-logistyk 

Magazynier-logistyk to zawód związany z zarządzaniem i kontrolą przepływu towarów w magazynie oraz organizacją procesów logistycznych w firmie.

Drukarz offsetowy

Drukarz offsetowy to specjalista w dziedzinie druku, który obsługuje i nadzoruje proces drukowania offsetowego. Proces ten jest jedną z najbardziej popularnych technik druku używanych w przemyśle poligraficznym.

Translate »